Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili webovou stránku vulkan-vegas.cz, kterou provozuje společnost XYZ. Chceme vás informovat o tom, jaké osobní údaje získáváme, jak je používáme a jak efektivně chráníme vaše soukromí.

Sběr osobních údajů

Během vaší návštěvy na našem webu můžeme shromažďovat různé druhy osobních údajů, které nám poskytnete, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje umožníme používat pouze v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a na základě vašeho souhlasu.

Používání osobních údajů může zahrnovat zasílání informací o nových produktech, akcích nebo jiných relevantních informacích, které by vás mohly zajímat. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou situací, kdy to vyžaduje platný zákon nebo rozhodnutí soudního řízení.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze s našimi společnostmi, které nám pomáhají s provozem našeho webu a poskytováním služeb. Vždy vyžadujeme, aby tito partneři dodržovali stejně přísná pravidla ochrany osobních údajů jako my.

V některých případech můžeme být povinni sdílet vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje platný zákon nebo nařízení soudního řízení. V takových případech vám poskytneme příslušné informace o takovém sdílení osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Chápeme důležitost zabezpečení vašich osobních údajů a provádíme všechny opatření k zajištění bezpečnosti dat. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, které jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo změně. Používáme moderní technologie a metody, abychom minimalizovali riziko neoprávněného přístupu ke vašim údajům.

  • Vaše osobní údaje jsou uchovávány v důvěrnosti a jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které musí dodržovat přísné zásady ochrany osobních údajů.
  • Vaše osobní údaje jsou ukládány po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, s výjimkou situací, kdy to vyžaduje platný zákon nebo nařízení soudního řízení.
  • Používáme šifrování a další bezpečnostní opatření ke zvýšení úrovně ochrany vašich osobních údajů.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů, aby byly v souladu s právními předpisy a našimi provozními postupy. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách v naší politice ochrany osobních údajů.

Pokud nejste spokojeni s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo máte jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]